Czwartek, 19 października 2017 r.

 • Zaproszenie na Mszę w Niepokalanowie

  Zaproszenie na Mszę w Niepokalanowie

  Zapraszamy na Mszę św. za duszę kolegi Zenona Mroczkowskiego, która odbędzie się w Bazylice klasztoru w Niepokalanowie.
  Msza święta rozpocznie się 12 maja 2017r. o godzinie 8:00
  Serdecznie zapraszamy ...

  11 maja 2017

 • Żegnamy wspaniałego Kolegę, Narodowca, Polaka

  Żegnamy wspaniałego Kolegę, Narodowca, Polaka

  Pogrążeni w głębokim smutku informujemy, że dnia 18 marca br. odszedł od nas wspaniały Polak, autentyczny Narodowiec, przykładny i wytrwały działacz, znakomity organizator i niestrudzony propagator myśli narodowej, Kolega Zenon ...

  20 marca 2017

 • Życzenia Bożonarodzeniowe

  Życzenia Bożonarodzeniowe

   Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości, spełnienia wszystkich marzeń
  oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu  Nowego 2016 Roku-
       Wszystkim koleżankom ...

  23 grudnia 2016

 • Wszystkich Świętych, Dzień Zmarłych

  Wszystkich Świętych, Dzień Zmarłych

  Dzień Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości. Wszystkich świętych - znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych Kościół uroczyście ...

  31 października 2016

 • Stanowiska Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin

  Stanowiska Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin

   
  Na posiedzeniu Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin, odbytym w Warszawie 15 października 2016 r. zajęto następujące stanowiska w kluczowych sprawach:
   
  1. Z wielką troską, poważną zadumą i szczerym przerażeniem oglądamy ...

  24 października 2016

Tablica ku czci Ofiar KL Warschau

Odłonięcie tablicy ku czci Ofiar Obozu KL Warschau

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczęństwa

oraz

Komitet Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau

uprzejmie zapraszają na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy ku czci Ofiar Obozu KL Warschau.

Uroczystość odbędzie się dnia 8 listopada 2013 roku

o godzinie 15:00 (piątek)

na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak

przy ulicy Dzielnej 24/26 w Warszawie

Spotkanie listopad 2013

 Spotkanie otwarte  Warszawskiego Koła LPR w dniu 6 listopada o godzinie 17:00.


 

Program spotkania:
1. Marsz Niepodległości 11 listopada 2013 roku.

 • Organizatorzy

 • Uczestnictwo

2. Wybory Samorządowe w Polsce w 2014 roku.
3. Antypolonizm

 • Czy takie zjawisko ma miejsce?

 • Odczucia Polaków.

 • Polacy a opinie o Polakach za granicą.

4. Sprawy różne.

Petycja przeciwko psuciu demokracji

W związku z pracami Sejmu nad zmianą ustawy o Referendach proszę o wysyłanie Petycji o treści podanej poniżej na adres Sejmu, Senatu oraz znane adresy biur pselskich w swoich okręgach wyborczych.

 

Sejm i Senat RP
Posłowie i Senatorzy RP
ul. Wiejska 4/6/8,
00-902 Warszawa


                             Petycja przeciwko psuciu demokracji

                                 Szanowni Posłowie i Senatorowie RP

Zwracam się do Państwa z prośbą o usunięcie szkodliwego zapisu znajdującego się w projekcie zmian w ustawie samorządowej wniesionym do Sejmu w dniu 30 sierpnia br. (druk 1699) przez Kancelarię Prezydenta RP.

Niepokoi nas fragment tego projektu, którego celem jest obrona urzędników samorządowych przed ich odwołaniem w referendach.

Chodzi tu o art. 68 pkt. 9 ust. 2 mówiący o podwyższeniu wymaganej frekwencji w referendach odwołujących niechcianych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uważamy, że wprowadzenie tego zapisu może min. zwiększać korupcję i inne zjawiska patologiczne w gminach.

W świetle dotychczasowych przepisów referendum odwołujące w/w urzędników jest ważne, jeżeli ilość biorących w nim udział wyniesie nie mniej niż 3/5 (czyli 60%) liczby biorących udział w wyborze wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.


Praktyka wykazuje, że z powodu tego progu wiele referendów odwoławczych nie uzyskuje ważności. Mimo to Prezydent RP chce utrudnić je jeszcze bardziej, podnosząc wymaganą frekwencję z 60% do 100%. Zważywszy na niewydolność naszego sądownictwa, takie rozwiązanie może w praktyce stanowić parasol ochronny dla kryminogennych układów z udziałem władz gmin.

Szanowni Posłowie i Senatorowie RP

Wywołujący  niepokój zapis nie został też poddany dostatecznym konsultacjom społecznym. Nie było go w pierwotnym projekcie ustawy.

Od momentu pojawienia się tego zapisu przeszedł on tylko raz przez tzw. „otwarte społeczne” konsultacje, które Prezydent RP zorganizował w święta Bożego Narodzenia (2012 r), dając go obywatelom pod choinkę.
Pan Prezydent równie niepoważnie potraktował petycję obywatelską sygnalizującą wymienione powyżej problemy. Kiedy zaproponowano przedłużenie okresu konsultacji społecznych, Kancelaria Prezydenta RP w ekspresowym tempie wniosła projekt ustawy do Sejmu.

Szanowni Senatorowie i Posłowie RP

Art. 68 pkt. 9 ust. 2 jest niezgodny z duchem Konstytucji RP. Stoi w całkowitej sprzeczności z Art. 4 Konstytucji RP potwierdzającym zwierzchnictwo Narodu w kwestiach sprawowania władzy, a także narusza Art. 10 mówiący o zachowaniu równowagi między władzą wykonawczą i ustawodawczą (co znajdować winno też zastosowanie w gminach).

Szanowni Senatorowie i Posłowie RP

Liczę, że propozycja dotycząca usunięcia tego szkodliwego zapisu znajdzie u Was zrozumienie.

Was, Senatorowie RP, informuję zaś o zaistniałym problemie, mając nadzieję, że  propozycja zostanie uwzględniona już przez komisje sejmowe i Sejm zanim ta ustawa trafi do Senatu.

Z poważaniem
(Czytelny podpis wysyłającego)

Marsz Miliona Masek 5 listopada 2013 roku

Marsz Miliona Masek - 5 listopada 2013 r. na całym świecie!
Zadłużenie â?? wojny â?? GMO â?? kartele bankowe i farmaceutyczne â?? państwo policyjne â?? OSACZAJĄ NAS!

    Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego Twoje zarobki nie starczają na godne życie?
    Dlaczego poziom nauczania jest zaniżany? (np. sprawa 6-latków w szkołach, odebranie prawa do zajęć dodatkowych w przedszkolach)
    Dlaczego kilka/kilkanaście konfliktów zbrojnych zostało sprowokowanych mniej więcej w ten sam sposób?
    Zastanawiałeś się czemu służy inwigilacja ludności poprzez sieć globalną (ACTA, INDECT, PRISM, TTIP)?
    Zastanawiałeś się dlaczego w TV niewygodne fakty są pomijane?
    Dlaczego interesy korporacji są ponad dobrem ogółu a korupcja jest na porządku dziennym?
    Rządzący tym światem chcą mieć władzę absolutną nad ludzkością, chcą być bogami, a nasz marazm i uśpienie sprawią, że wszystko pójdzie po ich myśli. A ludzkość znajdzie się na dnie.
    Dopóki będziesz się na to godzić nigdy nie będziesz mieć kontroli nad swoim życiem. Apokaliptyczne wizje jakie nam przedstawiają mają na celu wzbudzenie strachu i stłumienie protestów, mamy być pokorni i posłuszni.
    To są ich prawa i zasady, na które nie musisz się godzić, bądź wolny! Rząd, któremu zależy na dobru ludzi pozwala im wyznawać wartości moralne, patriotyzm, pamiętać o historii i rozwijać się. Tak nie jest.
    Jedyne co nas może przed tym uchronić to jedność i pokojowe demonstracje. Wszelkie akty przemocy z naszej strony są przez nich oczekiwane i spowodują zaostrzenie prawa żeby nas jeszcze bardziej kontrolować.
    Bez względu na środowisko do którego należysz i wyznawane ideały dnia 5 listopada załóż maskę i wyjdź na ulice ku lepszemu życiu i wolności dla nas i naszych dzieci.
    Nikt nie może Cię pozbawić wolności za idee jakie wyznajesz.
    Jak długo jeszcze pozwolisz na rozlew krwi, inwigilacje Twojego życia osobistego, cenzurę i nadużywanie władzy?


To nie ludzie powinni obawiać się rządu. To rząd powinien obawiać się ludu.

Marsz Miliona Masek (ŁÓDŹ) #OP_Vendetta
######################################
Miejsce: Pasaż Schillera
Data: 5 listopada 2013
Godzina: 20:00
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/190071637842694
######################################

Marsz Miliona Masek (KOSZALIN) #OP_Vendetta
######################################
Miejsce: Rynek Staromiejski
Data: 5 listopada 2013
Godzina: 20:00
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/433043533470988
######################################

Marsz Miliona Masek (OLSZTYN) #OP_Vendetta
######################################
Miejsce: Stare Miasto
Data: 5 listopada 2013
Godzina: 20:00
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/412891515500432
######################################

Marsz Miliona Masek (BYDGOSZCZ) #OP_Vendetta
#####################################
Miejsce: Stary Rynek
Data: 5 listopada 2013
Godzina: 20:00
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/259830710808351
#####################################

Marsz Miliona Masek (WROCŁAW) #OP_Vendetta
#####################################
Miejsce: Wrocławski Rynek
Data: 5 listopada 2013
Godzina: 20:00
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/625009640884319
#####################################

Marsz Miliona Masek (CZĘSTOCHOWA) #OP_Vendetta
#####################################
Miejsce: Plac W biegańskiego.
Data: 5 listopada 2013
Godzina: 20:00
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/583981821639611
#####################################

Marsz Miliona Masek (POZNAŃ) #OP_Vendetta
#####################################
Miejsce: Stary Rynek
Data: 5 listopada 2013
Godzina: 20:00
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/182346355283191
#####################################

Marsz Miliona Masek (KRAKÓW) #Op_Vendetta
#####################################
Miejsce: Rynek Główny.
Data: 5 listopada 2013
Godzina: 20:00
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/527392904007082
#####################################

Marsz Miliona Masek (WARSZAWA - Wydarzenie Główne) #OP_Vendetta
#####################################
Miejsce: Plac Zamkowy, Warszawa.
Data: 5 listopada 2013
Godzina: 20:00
Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/544544378934579
#####################################

 

 

Od Organizatorów nie otrzymałem potwierdzenia o zgłoszeniu Marszu do odpowiednich Organów Władz w Warszawie.

Wieczysta dzierżawa a Spółdzielnie Mieszkaniowe w Warszawie

Referendum pozytywnie wpłynęło na szereg spraw związanych z funkcjonowaniem warszawskiego samorządu. Czy również wpłynie na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości zajmowanych przez część warszawskich spółdzielni mieszkaniowych? Pewnie nie wiecie Państwo o czym piszę, nawet jeśli jesteście spółdzielcami i mieszkacie w spółdzielczych blokach. Wyjaśniam.

W latach 90-tych urzędy warszawskich dzielnic-gmin podjęły szereg decyzji o ustanowieniu użytkowania wieczystego. Wydano je z naruszeniem §2 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami, stwierdzającego, że „[…] spółdzielniom mieszkaniowym mogą być oddane w użytkowanie wieczyste lub sprzedane grunty przeznaczone do realizacji ich zadań statutowych, a w szczególności do zabudowy lub zabudowane budynkami użytkowymi albo domami mieszkalnymi, w których lokale nie zostały zasiedlone [...]”.

Problem nieprawidłowo zawartych w przeszłości umów notarialnych ze spółdzielniami mieszkaniowymi jest poważny i dotyczy w Warszawie obszaru ok 600 ha zamieszkałego przez ok. 200 tysięcy mieszkańców, szczególnie na terenie dzielnic: Bemowo, Ursynów, Targówek i Mokotów. Zoliborz inne.   Dane te podał z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy jej zastępca Pan Michał Olszewski. Była to odpowiedź z dnia 8 lipca 2013r. na interpelacje radnego Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej  Pana Macieja Maciejowskiego dotycząca tego tematu.

Zgodnie z art.20 ustawy z 29.04.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego w każdym wypadku musi nastąpić z równoczesną sprzedażą położonych na tym gruncie niezasiedlonych budynków  i urządzeń. Brak postanowień o równoczesnej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu położonych na gruncie budynków w umowie o oddanie takiego gruntu w użytkowanie wieczyste, względnie zamieszczenie w niej postanowień zmierzających do obejścia tego przepisu  sprawia, że umowa taka jest nieważna. Mówi o tym art.58 §1Kodeksu cywilnego.  

Wykładowcy Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński i dr Iwona Karasek w opinii sporządzonej na zlecenie Prezydenta Warszawy stwierdzili: „Regulacje prawne nie przewidują (…) i nie przewidywały możliwości oddania w użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej gruntu bez jednoczesnego przyznania użytkownikowi wieczystemu określonego prawa do posadowionego na tym gruncie budynku. Jeżeli użytkownik wieczysty (spółdzielnia mieszkaniowa) nie miałby uzyskać z chwilą powstania użytkowania wieczystego, bądź to prawa własności budynku bądź â?? w pewnym okresie â?? użytkowania wieczystego, to użytkowanie wieczyste nie mogło powstać albowiem  nie  mogło dojść do tego, by  budynek nie był ani częścią składową nieruchomości, ani przedmiotem odrębnej własności”. W punkcie 1.3.2 [str.7-8] opinii Profesora Pisulińskiego i dr Karasek czytamy: „Zgodnie z poglądem zaprezentowanym w piśmiennictwie umowa o oddanie zabudowanej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w której brak jest porozumienia co do sprzedaży budynków, nie jest nieważna, lecz wobec porozumienia co do jednego z minimalnych elementów umowy nie zostaje zawarta. (…) Sprzedaż budynku ustawa czyni bowiem jednym z elementów minimalnych umowy o ustanowieniu użytkowania wieczystego na zabudowanym gruncie”.

Sąd Najwyższy postanowieniem z 4.01.2005 r. [SN III KK 286/04] orzekł: „Wprowadzenie do treści aktu notarialnego nieprawdziwych elementów, i to w części decydującej o skuteczności zawieranej umowy, prowadzi nie tylko do uzyskania potwierdzenia tych  okoliczności, ale wywołuje dalej idący rezultat w postaci potwierdzenia jako ważnej (a nawet wprowadzenia do obrotu prawnego) umowy, która w istocie nie została skutecznie zawarta. W ten sposób akt notarialny, który zawiera nieprawdziwe oświadczenia stron co do okoliczności mających istotne znaczenie z punktu widzenia przeprowadzonej czynności, stanowi wyłudzenie potwierdzenia nieprawdy â?? co najmniej w odniesieniu do sytuacji, gdy ważność czynności zależy od zachowania formy notarialne”.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 24.11.1992 r. (III CZP 124/92, OSP 1993, nr 7-8, poz. 154) stwierdził, że „oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego w każdym wypadku â?? musi nastąpić z równoczesną sprzedażą położonych na tym gruncie  budynków i urządzeń (art.20 ustawy z 29.04.1985). Brak takich postanowień  w umowie o oddanie takiego gruntu w użytkowanie wieczyste, względnie zamieszczenie w niej postanowień zmierzających do obejścia tego przepisu, sprawia, że umowa taka jest nieważna (art.58 §1 k.c.)”.

Skala tego zjawiska jest doskonale znana Prezydent Warszawy, skoro w piśmie skierowanym w dniu 7.07.2008 r. do Ministra Infrastruktury (znak: GK-D-XII-APR-72240-27-1-08) stwierdziła, że:  „Zaistniałe problemy dotyczą wielu spółdzielni  mieszkaniowych na terenie m. st. Warszawy (…). Zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych nie jest zgodne z interesem mieszkańców, którzy w dobrej wierze wykupili mieszkania własnościowe a także może narazić m. st. Warszawę na straty finansowe. Unieważnienie decyzji na tej podstawie, że wydana została z rażącym naruszeniem prawa, może spowodować roszczenia odszkodowawcze ze strony spółdzielni lub osób, których interes prawny ucierpiał. Ponadto rozwiązanie aktów notarialnych o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste najprawdopodobniej spowoduje wystąpienie spółdzielni o zwrot opłat za użytkowanie wieczyste”. Należy wyraźnie podkreślić, że  zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych  jest zgodne z interesem mieszkańców, którzy w dobrej wierze sfinansowali budowę mieszkań, ponieważ nie będą zmuszeni do płacenia haraczu za nieistniejące wieczyste użytkowanie gruntu, a w przyszłości nie stracą nakładów poniesionych na budowę i podwyższanie standardu mieszkań. Nota bene zatrważające jest stwierdzenie urzędującego Prezydenta miasta, że doprowadzenie stanu prawnego spółdzielczych gruntów do zgodnego z przepisami polskiego prawa nie jest zgodne z interesem mieszkańców. Wręcz przeciwnie. Tą sprawę trzeba jak najszybciej załatwić. Dla dobra mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych i m.st. Warszawy.

W wielu wystąpieniach pokontrolnych dotyczących kolejnych decyzji Prezydent Warszawy zobowiązywała p.o. Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Pana Marcina Bajko do wyeliminowania z obrotu prawnego tych decyzji wydanych z rażącym naruszenia prawa, poprzez wystąpienie do właściwego organu o stwierdzenie jej nieważności. Także do rozważenia zasadności i możliwości, w kontekście nieodwracalnych skutków prawnych, jakie nastąpiły w związku z wtórnym obrotem nieruchomością, ewentualnego wyeliminowania z obrotu prawnego tych decyzji poprzez zmiany prawa w tym zakresie. Wielokrotne wystąpienia Urzędu m.st. Warszawy do kolejnych ministrów infrastruktury nie dały do tej pory żadnego rezultatu.

Referendum i realna groźba odwołania obecnej Prezydent Warszawy spowodowała jej ożywienie. Ożywczy podmuch objął wiele spraw, które mają duży ciężar finansowy i od lat były „zamiatane pod dywan”, jak „dekret Bieruta” i „janosikowe”. 10 września br. Klub Radnych PO w Radzie Warszawy złożył wniosek (druk nr 2009) o wprowadzenie do porządku obrad wrześniowej sesji Rady Warszawy projektu stanowiska Rady w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości m.st. Warszawy wykorzystywanych na cele mieszkaniowe przez spółdzielnie mieszkaniowe bez tytułu prawnego. Projekt liczył tylko dwa zdania wzywające Prezydent regulacji prawa do nieruchomości i przygotowania stosownych projektów uchwał. Co niespotykane został on … wycofany przez wnioskodawców już na samej sesji Rady.  Natomiast niecały miesiąc później â?? 8 października br. â?? ukazało się zarządzenie nr 5072/2013 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości  oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W skład zespołu weszli wysocy urzędnicy Urzędu m.st. Warszawy z zastępcą Prezydenta Panem Jarosławem Dąbrowskim  jako jego przewodniczącym oraz ponad 30 prezesów warszawskich spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką.

Czy oznacza to, że Prezydent Warszawy naprawdę chce rozwiązać ten palący problem? Czy może to właśnie powołanie zespołu ma być rozwiązaniem problemu i kolejnym „zamiecieniem sprawy pod dywan”?     Stosowne  dodać,  że  powstała  z  41 osób komisja  nie ma  uprawnień  kompetencyjnych !   Została   powołana   jako  ciało opiniotwórcze   !     Są  jednak   NIEPODWAŻALNE  DOWODY  W  POSTACI  DOKUMENTCJI,   PROTOKÓŁY  AUDYTU,   OPINIE  AUTORYTETÓW  PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO. 

POZOSTAJE   POCZEKAĆ   SPÓŁDZIELCOM. Biura regionalne LPR:

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565