Środa, 13 grudnia 2017 r.

 • Refleksja na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

  Refleksja na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

       1 listopada, to Uroczystość Wszystkich Świętych, dzień, który w szczególny sposób przypomina nam podstawową prawdę o powołaniu człowieka do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życiowej, pochodzenia, wykształcenia, stanu ...

  31 października 2017

 • Nowe władze Ligi Polskich Rodzin

  Nowe władze Ligi Polskich Rodzin

  Kongres Ligi Polskich Rodzin, obradujący 21 października br. w Warszawie dokonał wyboru nowych władz Stronnictwa na nową kadencję 2017-2021.
  Przewodniczącym Kongresu został ponownie wybrany Profesor Maciej Giertych, zaś na Prezesa ...

  22 października 2017

 • Zaproszenie na Mszę w Niepokalanowie

  Zaproszenie na Mszę w Niepokalanowie

  Zapraszamy na Mszę św. za duszę kolegi Zenona Mroczkowskiego, która odbędzie się w Bazylice klasztoru w Niepokalanowie.
  Msza święta rozpocznie się 12 maja 2017r. o godzinie 8:00
  Serdecznie zapraszamy ...

  11 maja 2017

 • Żegnamy wspaniałego Kolegę, Narodowca, Polaka

  Żegnamy wspaniałego Kolegę, Narodowca, Polaka

  Pogrążeni w głębokim smutku informujemy, że dnia 18 marca br. odszedł od nas wspaniały Polak, autentyczny Narodowiec, przykładny i wytrwały działacz, znakomity organizator i niestrudzony propagator myśli narodowej, Kolega Zenon ...

  20 marca 2017

 • Życzenia Bożonarodzeniowe

  Życzenia Bożonarodzeniowe

   Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości, spełnienia wszystkich marzeń
  oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu  Nowego 2016 Roku-
       Wszystkim koleżankom ...

  23 grudnia 2016

SPOTKANIA


Terminy

...

Zapraszam wszystkich na spotkania Warszawskiego Koła LPR

Spotkanie w dniu 2 października 2013 roku o godzinie 16:30.
Program spotkania dla członków i sympatyków LPR:
1. Kongres LPR.
2.Sprawy różne.


Spotkanie ogólne od godziny 17:30.

Tematyka spotkania ogólnego:
1. Spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce
2. Minister Rostowski i polityka finansowa za rządów PO/PSL.
3. Kenia, zamach i sytuacja w tym kraju.
4. Sprawy różne.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych tematami spotkania do udziału.
Proszę o przekazanie zaproszenia do wszystkich osób zainteresowanych problematyką.


Jan Szymański

 

 

Tematy poruszane na spotkaniu w dniu 2 października 2013 roku.

Tematyka z 1 punktu spotkania

 

 1. Delegaci.
 2. Osoby do pomocy.
 3. Program kongresu i założenia jego przebiegu.
 4. Sprawa Statutu i innych aktów prawnych LPR.

 

Tematyka z 2 punktu spotkania

 

 1. Baner Warszawskiego Koła LPR, logo na baner.
 2. Członkowstwo w LPR.
 3. Wybory w Warszawskim Kole LPR.

 

Tematyka z 3 punktu spotkania

Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez do-starczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednoro-dzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
1. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.
2. Przedmiotem działalności spółdzielni może być:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz człon-ków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budyn-kach lokali mieszkalnych;
11) (uchylony);
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz człon-ków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali miesz-kalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;
4) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkal-nych lub domów jednorodzinnych;
5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
3. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.
4. Statut spółdzielni określa, którą działalność spośród wymienionych w ust. 2 i 3, prowadzi spółdzielnia.
5. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mie-nia jej członków na podstawie  umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.
6. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1.
7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do spółdzielni mieszkaniowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
Spółdzielnia mieszkaniowa czy wspólnota?
Wspólnota kłopotów
Czy wspólnoty mieszkaniowe wygrają ze spółdzielniami i przejmą ich majątek? Przewiduje to projekt ustawy, nad którą pracuje Sejm. Jednak przewaga wspólnot nad spółdzielniami nie dla wszystkich jest oczywista.

Rozwód ze spółdzielnią wymaga albo długiej wojny o majątek, albo jest nieopłacalny.
Czytaj także
Komu służą spółdzielnie mieszkaniowe
Relikt z PRL, niepoddający się kontroli, nieliczący się z ludźmi – to częste określenia spółdzielni...
Enklawy PRL żyją i mają się dobrze
Mimo że już prawie ćwierć wieku temu rozstaliśmy się z socjalizmem, nadal natykamy się na obszary...
Nieszczęsna własność
Trzy lata wystarczyły, żeby 1,1 mln spółdzielców – każdy za parę złotych – stało się właścicielami...
Wielkie spółdzielnie mieszkaniowe trzymają się mocno. Większość przetrwała lata transformacji bez podziałów, utraty osiedli czy nawet pojedynczych bloków. W 1988 r. w Polsce było 3128 spółdzielni mieszkaniowych, ostatnio ich liczbę szacuje się na niewiele więcej, bo około 3,5 tys. (według „Raportu o spółdzielczości polskiej”). Od 2007 r., po nowelizacji prawa spółdzielczego, przeprowadzenie podziału stało się łatwiejsze. Ale nadal stanowi rzadkość.
Na secesję zdecydowała się niedawno grupa członków SM Czerwony Rynek w Łodzi. Chciała wyłączyć swoje osiedla ze spółdzielni, żeby uciec od jej długów. Nie udało się: grupa była popierana tylko przez 199 spółdzielców, tymczasem w osiedlach, które miały się wydzielić, mieszka 2,5 tys. rodzin. Co ciekawe, brak poparcia większości stwierdził dopiero Sąd Apelacyjny, do którego odwołał się zarząd Czerwonego Rynku. Poprzednio ani spółdzielcy, ani sąd okręgowy nie zauważyli, że podstawowy warunek podjęcia uchwały o podziale nie został spełniony. Spółdzielcze przepisy nowelizowane są prawie co rok.

Żródło: Więcej pod adresem http://www.polityka.pl/rynek/1546663,1,spoldzielnia-mieszkaniowa-czy-wspolnota.read#ixzz2gWxP3vlG

Najnowsze orzecznictwo.
Posted on 27 maja 2013 by admin
Wypada odnotować nowe, ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego III CZP 104/12 wydane w składzie 7 sędziów  w ostatni piątek tj. 24 maja 2013 r.
Na pytanie czy jest dopuszczalne założenie księgi wieczystej w celu ujawnienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej, do której spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje własność ani użytkowanie wieczyste, Sąd Najwyższy udzielił następującej odpowiedzi:
„Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia.”
Skutkiem tego orzeczenia dla praw, które nie mają jeszcze księgi wieczystej będzie zmniejszenie pewności obrotu takim prawem z uwagi na brak rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.  Poza tym powstanie problem co z księgami wieczystymi, które już zostały założone i funkcjonują bowiem  w wielu sądach wieczystoksięgowych księgi dla takich praw były zakładane bez badania tytułu prawnego spółdzielni do gruntu.
Źródło:  http://www.spółdzielnia-mieszkaniowa.pl/

Wszyscy znamy problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych. Nieracjonalna polityka zarządów, zawyżanie kosztów, przerosty administracji, lekceważenie mieszkańców – długo można by wymieniać. Szczęśliwy, kto te problemy zna tylko ze słyszenia.
Ja, będąc mieszkańcem jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, niestety nie jestem w tak szczęśliwym położeniu. Kontaktów z moją administracją staram się unikać dość skutecznie. Gdy byłem do nich zmuszony - np. sprzedając czy kupując mieszkanie, odczuwałem je bardzo nieprzyjemnie, jak kontakt z obcą cywilizacją (czyli mówiąc wprost z PRL-em). Wszystko wymagało kilku pieczątek, nic nie można było załatwić od ręki i właściwie najlepiej jakby osobiście (oczywiście przed 15.00) łazić od pokoju do pokoju z zapasem bombonierek.

Nie dziwi więc, że raz po raz podejmowane są kolejne próby zmiany prawa spółdzielczego. Wiele z nich idzie w dobrym kierunku (zwiększenia uprawnień członków, transparentności działań władz spółdzielczych, ograniczania korupcji i nepotyzmu). Właśnie w sejmie trwają prace nad kolejnymi. Już sam fakt że mamy ponad 30 nowelizacji prawa spółdzielczego z 1982 roku, wskazuje, iż właściwie należałoby przystąpić do napisania od podstaw nowej, spójnej regulacji.

To wszystko prawda. Ale jest też i druga strona medalu czyli powszechna bierność i tumiwisizm mieszkańców. Często jest tak, że o swoje prawa awanturuje się w spółdzielni drobna grupka „oszołomów”. Siłą rzeczy są bez szans w starciu z zasiedziałym we władzach gronem wzajemnej adoracji i powiązanymi z nimi (często wprost więzami rodzinnymi) pracownikami etatowymi spółdzielni. Na zebrania wyborcze spółdzielców potrafi nieraz przyjść kilka procent uprawnionych, tak że rodziny aktualnych władz i pracowników spółdzielni stanowią na sali większość.

Mądre zmiany w prawie spółdzielczym są konieczne. Ale żadne uprawnienia nic nie dadzą, jeżeli nie będzie chętnych by z nich skorzystać. Już teraz wiele statutów i regulaminów spółdzielni jest całkiem niezła, tylko pozostaje na papierze. I odwrotnie – gdyby nie kilka a kilkadziesiąt procent spółdzielców zaczęło chodzi na zebrania i wybierać do władz ludzi autentycznie dbających o ich interes, spółdzielcze kliki w całym kraju zostałyby zdmuchnięte w kilka miesięcy.

Ja sam postanowiłem się przełamać i wziąć aktywny udział w najbliższym zebraniu członków spółdzielni. Gorąco zachęcam Państwa do tego samego.

Marcin Horała
Źródło: http://www.stefczyk.info/blogi/radny-radnego/spoldzielnie-mieszkaniowe-skad-bierze-sie-zlo,6573740540 z dnia 02.10.2013r.

Tematyk z 6 punktu spotkania

 1. Referendum Warszawskie,
 2. Ruchy prawicowe, narodowe.

 

Zapraszam na kolejne spotkania Warszawskiego Koła LPR

Biura regionalne LPR:

Dane: